Waterstofhype? 3

Hyundai next gen fuel-cell

(2017-12)
De elektrische auto (BEV) begint de status van volwassene te bereiken. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het marktaandeel personenauto’s snel zal stijgen en de plaats van de verbrandingsmotor als dominante technologie zal overnemen. Zeker als nieuwe batterij-technologieën zoals Solid-State en Lithium Zwavel op een redelijk korte termijn en Lithium Magnesium op de langere termijn op de markt komen. Met het volwassen worden van het product neemt ook de nieuwheid af en daarmee ook de interesse (behalve van technici uiteraard). In de geschiedenis is het ooit stuivertje wisselen geweest tussen de BEV en de auto die gebruik maakt van waterstof (in een verbrandingsmotor of brandstofcel).

In 2002 toen General Motors de GM EV1 doodverklaarde, piekte het aantal ‘waterstof concept-auto’s’ (van 3 stuks in 1997 tot 28 op jaarbasis). Vanaf 2007 zakte het aantal conceptcars in. Tegelijkertijd gaf de International Energy Agency haar jaarlijkse rapport ‘Hybrid and Electric Vehicles’ de titel: The Electric Drives Take Off, hetgeen veelzeggend is. Indien we de huidige brandstofcelauto’s (FCEV) vergelijken met de BEV, zien we dat er weinig aanbod is, de prijs nog relatief hoog is en er geen fiscale voordelen t.o.v. de BEV zijn. Anders dan bijvoorbeeld in Californië, waar er met een FCEV meer zero emission credits worden opgehaald dan met een BEV.

Voor de FCEV liggen er voldoende kansen op markten, waar naast de benodigde energie voor voortstuwing er veel extra energie nodig is. Bijvoorbeeld om een bus in de winter te verwarmen, voor de energiebehoefte voor het persen van vuil, tot aan het rijden met heftrucks in gekoelde ruimtes, waarbij ook nog de actieradius veel groter is vergeleken met een batterij-heftruck, zodat er niet gewisseld hoeft te worden. Deze toepassingen zorgen ervoor dat de prijzen van brandstofcellen dalen. Volgens de U.S. Department Of Energy kan de prijs van een brandstofcel dalen van $ 180/kW nu, naar $ 40/kW in 2020 bij hoog volume productie en de prijs van de tank van $ 24/kWh naar $ 10/kWh in 2020.

vuilniswagen-waterstof-groningen-e-trucks

Gaat de belangstelling voor waterstof de komende jaren opnieuw pieken? Op 7 december 2018 organiseert AutomotiveNL i.s.m. WaterstofNet, de workshop ‘the supply chain of hydrogen electric vehicles’. Frappant hierbij is dat de workshop binnen drie weken al ‘uitverkocht’ was, hetgeen nooit eerder in de historie van AutomotiveNL is voorgekomen.

Comments are closed.