Currently browsing tag

onconventionele olieen

Virtueel geld

(2015-01) Traditionele economen beschouwen de stijgende vraag naar olie of andere grondstoffen als dé bepalende factor voor stijgende prijzen. De ‘Oostenrijkse School’, een stroming binnen de economische wetenschap, heeft een geheel andere visie op de ontwikkeling van grondstofprijzen. Zij beschouwt juist de verhoging van de lopende geldhoeveelheid, door een expansie …

De toekomst van olie

(2014-11) In 1904 gaf de heer Vischer, commercieel directeur van de Daimler Motorengesellschaft, aan dat de ‘explosiemotor’ nu nog benzine gebruikt als brandstof, …