Maatstaf

Tesla-Glass-Panoramic-Sunroof

(2015-02) De Boston Consultancy Group (BCG) heeft 1500 R&D – leidinggevenden van bedrijven die meer dan 100 miljoen dollar omzet draaien, gevraagd welke bedrijven het meest innovatief zijn. Uit de resultaten blijkt dat er acht autofabrikanten in de top dertig staan; Tesla, Toyota, BMW, Ford, VW, Daimler, GM en Audi. Fabbrica Italiana Automobili Torino valt net buiten de prijzen. Apple en Google staan op nummer één en twee. Google heeft de robotauto gemaakt omdat zij graag data wil verkopen en Apple wil elektrische autonome auto’s bouwen. Wat de toekomst biedt is onduidelijk, maar In ieder geval hebben beiden genoeg geld in kas om ‘automotive’ kennis in te kopen en om een autofabriek te bouwen. Vreemd genoeg staat Coca-Cola hoger op de innovatielijst dan BMW. ‘Innovatieve’ marketing zal wellicht een belangrijke rol spelen.

Meer journalisten dan kopers
Innovatie wordt over het algemeen in relatie gebracht tot het voortbrengen van geheel nieuwe producten. Evolutionaire innovatie wordt dan ook lager gewaardeerd. BMW doet het goed op de lijst, wellicht door de I3 en de I8. Baanbrekend zijn ze m.i. niet omdat de I3 door BMW gereduceerd is tot stadsauto, na eerder als volwaardige auto te zijn gekenschetst. De I3 is ontworpen om een lage afzet te garanderen. In de auto-industrie geldt van oudsher de wet dat een onconventioneel design voor een volumemodel het ideale crashscenario is en dat dit soort auto’s tevens meer journalisten trekt dan kopers. De doelgroep van de I3 is alleen al door het design klein. De I3 lijkt qua verhoudingen enigszins op het debacle van Audi, n.l. de A2, die tussen 1999 en 2005 geproduceerd werd. De A2 had geen match met de bestaande modellenlijn. Audi heeft op elke A2, € 7530,= verloren en dat doet pijn bij een oplage van 176.000 stuks.I3-A2

Conventioneel design
Autofabrikanten denken aldus, behoudens enkele historische missers, van oudsher conventioneel qua design van massaproductiemodellen, omdat investeringen van pak hem beet € 5 miljard niet al te risicovol mogen zijn. Frappant is dat zelfs de Tesla Model S, een (state-of-the-art) conventioneel design heeft. De Model S is daarmee ontworpen voor een veel grotere doelgroep dan de I3. Omdat conventionele autofabrikanten nog steeds niet zo’n groot belang hebben bij de productie van elektrische auto’s, omdat de milieuwetgeving dit nog niet vereist, zal het bijna twaalfjarige Tesla ook de komende jaren de maatstaf blijven voor de elektrische auto en dat mag gevierd worden.Tesla drifting