Diesel schoner dan EV?

(2019-09) Ja en voornamelijk nee. Het is maar vanuit welk standpunt je het bekijkt, maar wellicht ook vanuit welke commerciële belangen er beargumenteerd wordt. Met schoon of vies bedoel ik uiteraard de uitstoot van fijnstof (van banden en uit de uitlaat) en NOx vanuit de uitlaat. CO2 is niet schoon of vies en hou ik hier even buiten; TNO en CE Delft toonden in 2014 reeds aan dat een elektrische auto minder CO2 uitstoot dan een benzine- of dieselauto bij de huidige stroommix en inclusief productie.

De onlangs aangekondigde CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe personenauto’s voor 2025 en 2030 zijn bekend, maar dwingen autofabrikanten echter niet om af te stappen van verbrandingsmotoren . Deze normen vereisen dat autofabrikanten de CO2-uitstoot van alle nieuwe auto’s met 15% verminderen in 2025 en 37,5% in 2030 (15% en 31% voor bestelwagens), vergeleken met 2021. Volgens Transport & Environment (T&E) stimuleert de verordening autofabrikanten om in de EU vanaf 2025, 15% nul- en emissiearme (dus incl. plug-ins) voertuigen te verkopen en vanaf 2030 tot 35%.

De dieselauto mag aldus nog een tijdje mee gaan. Sinds begin 2019 is het aantal verkochte dieselauto’s in Duitsland weer gestegen. In de Automotive Engineering van juli / augustus 2019 wordt zelfs gesproken over het ontwikkelen van de verbrandingsmotor richting 2050, maar dat heeft voornamelijk met afzet in minder toegankelijke gebieden te maken. In Europa is het een ander verhaal. Ook volgens IHS Markit is de diesel licht herstellende. In 2025 wordt geschat dat de Europese autoproductie nog voor 25% uit diesels bestaat. Het grootste deel daarvan moet zijn afzet in de EU vinden.

Ik vraag me af of dat geheel gaat lukken; door de hoge kosten van uitlaatgas nabehandelingssystemen en de steeds lager wordende exploitatiekosten van de elektrische auto, staat de diesel onder druk. En daarbij leeft het effect van dieselgate onder consumenten nog immer voort. Hoewel, we zijn geneigd om zaken gauw te vergeten. Wie kent nog het cyclebeating rapport van T&E uit 1998?: volgens onderzoek van T&E gebruikten autofabrikanten toendertijd moderne apparatuur om de auto aan de test aan te passen. De (corrupte) computer kon zelfs herkennen wanneer de auto in een bepaalde testcyclus zat zodat de verbrandingsmotor in een andere modus werd gezet. Het resultaat was dat in real driving mode op de snelweg de uitstoot van NOx met een factor drie werd verhoogd! Let wel; dit was 17 jaar voor de moderne dieselgate!

Toch is er goed nieuws. De concurrentie die de verbrandingsmotor krijgt van de elektrische counterparts, zorgt ervoor dat vooral de vermaledijde diesel zich snel ontwikkelt. Uit een test van Emissions Analytics i.o.v. Auto Motor & Sport (15 augustus 2019) blijkt dat uitgerekend Volkswagen met haar model Tiguan 2.0 TDI 4Motion het schoonst is. In vieze lucht (50.000 PN/cm3) wordt significant minder fijnstof gemeten in de uitlaat dan wordt aangezogen. In schone lucht (10.000 PN/cm3) is het fijnstof iets hoger dan de aangezogen lucht. Gekscherend kun je dus zeggen dat de allernieuwste dieselmotoren juist in vervuilde gebieden moeten rondrijden om de lucht te zuiveren, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is uiteraard ietwat cynisch bedoeld. Een diesel stoot ook nog NOx uit en andere giftige stoffen.

De elektrische auto heeft de toekomst, maar omdat de diesel nog wel even meegaat, kan ie beter zo schoon mogelijk zijn. En als dat deels veroorzaakt wordt door de komst en stimulering van de elektrische auto is dat dubbele winst.