Deelauto’s

(2021-11) Het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een rapport uitgebracht getiteld: deelauto – en deelfietsmobiliteit in Nederland. Het AD wijdde een artikel aan het wel en wee van de deelauto.

Van alle autoritten wordt slechts 0,02 procent met een deelauto uitgevoerd en dat aandeel is volgens het KiM sinds 2014 niet gegroeid. Van de actieve autodelers gebruikt meer dan de helft de deelauto hooguit een paar keer per jaar en dan nog vaak ten koste van het openbaar vervoer. De beoogde daling van het autobezit door de deelauto is verwaarloosbaar.

In de gemeente Utrecht waren in 2020 de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners te vinden (1.500), maar het aanbod van het aantal deelauto’s was het hoogst in Amsterdam (11.111).

Deelauto’s zijn vooral nuttig op plaatsen waar parkeergelegenheid kostbaar is met als gevolg ook het bezit van een auto. Op plaatsen waar parkeer-plaatsen gratis en voldoende aanwezig zijn, is autobezit comfortabel en is er minder vraag naar deelauto’s.

Een andere belangrijke, nooit genoemde factor waarom deelauto’s geen hoog marktaandeel krijgen is dat autobezit en gebruik relatief goedkoop is. Als voorbeeld neem ik een middenklasse auto van 2021 en vergelijk deze met een soortgelijke auto van vijftig jaar geleden. Een Volvo 164 uit 1971 kostte 21650 gulden, omgerekend naar 2021: € 47151. Deze vergelijk ik met een Volvo S60 B3. Prijs in 2021 euro’s is gelijk alsook de afmetingen. Het vermogen van de 164 is iets lager, circa 145 / 0,85 is 123 DIN pk. Het verbruik van de S60 is ongeveer de helft.

Benzine per liter op 1 juli 1971 kostte 68 cent, omgerekend naar 2021: € 1,48. Dat valt enigszins mee; dit is inclusief een paar keer oliecrisis, het kwartje van Kok en de huidige vraag / aanbod problematiek. Kortom, de brandstofkosten van de S60 zijn veel lager en de afschrijving ook omdat auto’s nu veel langer meegaan (op dit moment gemiddeld 19 jaar; wellicht een Volvo nog langer).

Een volgende vergelijking is tussen een Mercedes 300 SEL 6,3 uit 1971 (prijs: 59136 gulden, omgerekend naar 2021: € 128791) en een Mercedes E 300 E plug-in. Hier is ook het effect van de lagere belasting op (deels) elektrische auto’s zichtbaar. Het vermogen van de 300 SEL is 300 * 0,85 is 255 DIN pk.

De Mercedes E 300 E verbruikt volgens de WLTP cyclus 1 op 55,6. Ik heb 1 op 20 genomen in het geval dat er weinig geladen wordt. De prijs van de nieuwe Mercedes is de helft lager dan de 1971 counterpart. Als de nieuwe Mercedes 2 keer zo lang meegaat, dan is de afschrijving per jaar in verhouding nog maar 1/4e. Bij een ietwat normalere olieprijs gaan de brandstofkosten ook richting 1/4e

En als vanaf 2025 elektrische auto’s een lagere Total Cost of Ownership hebben als de overheid er al vrijwel is uitgestapt, wordt autobezit en gebruik nog goedkoper. Autodelen gebeurt dan voornamelijk nog onder enige pressie; in de Merwedekanaalzone in Utrecht worden 6500 woningen gebouwd zonder parkeervoorzieningen. Er komen twee verzamelplekken voor deelauto’s.

Bronnen:

foto Bolloré Bluecar in Parijs; Jan Wouters
Kies uw Auto 1971
Kim
AD
Gelderlander
Inflatiecalculator