ChatGPT

(2023-01) ChatGPT, het prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een gebruiker, zet de wereld op de kop, athans dat staat op vele internetsites.

Tijd om deze chatbot te testen op wetenschappelijk niveau. De Wankelmotor, genoemd naar zijn constructeur Felix Wankel (juiste naam Kreiskolbenmotor, afgekort KKM) vormt een goede toets. De wankelmotor, is een verbrandingsmotor die niet met cilinders en zuigers werkt, maar met een rotor van bij benadering driehoekige vorm die in een trommel zit.

Ik heb aan ChatGPT de vraag gesteld waarom de Wankelmotor mislukt is. Dat is alvast een strikvraag omdat er geen definitie van mislukt te maken is. Het antwoord van de chatbot op deze vraag luidt:

De wankelmotor was niet zo’n groot succes vanwege verschillende technische en economische uitdagingen. Een van de grootste problemen was de hoge brandstofverbruik en uitstoot, wat de economische haalbaarheid verminderde. Bovendien had de wankelmotor hogere productiekosten dan traditionele motoren, wat de verkoop belemmerde. Het ontwerp was ook complexer en kwetsbaarder, wat tot betrouwbaarheidsproblemen leidde. Het gebrek aan infrastructuur voor onderhoud en reparatie was ook een uitdaging. Al deze factoren samen leidden tot de mislukte adoptie van de wankelmotor en de populariteit van traditionele motoren.

En daar gaat het al flink fout. Het snijdt wel hout wat het antwoord van de chatbot is, maar veel belangrijker is dat de gevestigde autofabrikanten de Wankelmotor niet accepteerden, omdat het hen geen voordelen gaf. De Wankelmotor kon voldoen aan de strenge emissie-eisen in de VS, die gesteld waren voor 1976, Traditionele 4-takt verbrandingsmotoren konden dan niet. Het gevolg van het vele lobbywerk was dat de emissie-eisen voor 1976 beetje bij beetje uitgesteld werden tot 1994! Een ander issue was dat in een officiële Amerikaanse verbruikstest een Mazda met Wankelmotor 1 op 4 liep. Later werd bevestigd dat de test fout was en dat ie 1 op 8 liep. Maar het kwaad was al geschied. Een succesvolle innovatie behelst naast een goed technisch ontwerp, acceptatie en flinke investeringen. Technologische problemen kunnen vaak met geld opgelost worden.

Volgende check: waarom werd de drehkolbenmotor (DKM), de voorloper van de huidige Wankelmotor, geen succes. In de DKM  draaide een driehoekige rotor met convex zijden in een bijna elliptisch huis dat zelf met een snelheid van 2/3 van de rotorsnelheid roteert; voor elke revolutie van de rotor vonden 3 verbrandingen plaats. De motor had een perfecte circulaire beweging, zodat er geen mechanische of dynamische inefficiëntie ontstond. Er zijn daarom geen balansgewichten nodig.

Antwoord Chat GPT: De Drehkolbenmotor was niet succesvol vanwege verschillende technische uitdagingen en beperkingen, zoals hoge productiekosten, complexe constructie en onvoldoende betrouwbaarheid en efficiëntie. Bovendien werden andere types motoren, zoals de viertaktmotor, snel verder ontwikkeld en geperfectioneerd, waardoor de Drehkolbenmotor achterbleef.

Conclusie: ChatGPT weet niet dat er een groot verschil is tussen de KKM en de DKM. Het voorname probleem van de DKM was de ontsteking en de mengseltoevoer. Dat was de reden om ermee te stoppen en over te stappen op de KKM.

We kunnen nog vele vragen stellen waarmee ChatGPT de mist zal ingaan, omdat het gebruik maakt van algemeen geaccepteerde meningen. In 1973 werd algemeen aanvaard dat de olie rond 1985 op zou zijn. De grote fout die hier gemaakt werd, is dat men uitging van statische voorraden i.p.v. dynamische voorraden (betere zoekmethoden, horizontaal boren, olieschalie, GTL, maar ook hogere prijzen). Inmiddels is er meer olie dan ooit.

Had een chatbot in 1970 kunnen beweren dat de olie in 2030 nog niet op zou zijn, tegen vele gangbare meningen in? Ik denk het niet.

zie ook https://www.wautomotive.nl/applied-history/