Home

Zij die kennis hebben, voorspellen niet. Zij die voorspellen, hebben geen kennis.
zei de Chinese wijsgeer Lao-Tse 2700 jaar geleden al. Met een mix van kennis van historische voorspellingen en het ontdekken van diverse manieren van foutdenken is er toch wel wat zinnigs te zeggen over hoe de toekomst eruit zal zien. Voeg daarbij een praktische filosofische benadering van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen en de prognoses worden een stuk sterker.

Trendcatching versus trendwatching
Ik ga met deze methode veel verder dan wat de vakgebieden trendwatching en futurologie behelzen. Ik noem het vastpakken van trends, deze kneden en binnenste buiten keren trendcatching. Om de zaak in perspectief te plaatsen gebruik ik de geschiedenis van technologie en innovatie op ludieke wijze. Mijn vakgebied is de afgelopen tien jaar een mix van historie en toekomst van de mobiliteit en technologie geweest. Dat ging van de plug-in hybride truck uit 1899 naar de zelfrijdende Mercedes uit 1995. Van de connected car en de geautomatiseerde auto naar de zelflopende voetganger. Van de concurrentie tussen batterijen en waterstof naar shared mobility en de toekomst van stadslogistiek en milieuproblematiek. In 2013 schreef ik een boek over de historie van de elektrische auto met de centrale vraag; is het marktaandeel van de elektrische auto van 1914 in 2020 haalbaar?

De toekomst overkomt ons niet, want deze maken we zelf
Met een saus gevuld met het grote aantal aan de mobiliteit aanverwante technologieën, kan de reis naar de technologie van de toekomst beginnen. Eén van de meest vooruitstrevende techbedrijven, Tesla wordt extra voor het voetlicht gebracht. Het adagium If you can’t beat them, join them is voorbij. If you can’t beat them, do the opposite is dé manier om succesvol te zijn. Tesla heeft talloze veelal disruptieve vernieuwingen voor het voetlicht gebracht. Praktisch zeer bruikbaar voor iedere onderneming die verder wil dan alleen omdenken. Wijlen Ischa Meijer zei ooit; veel mensen denken dat ze denken, maar dat denken ze maar. Verder is het van belang te beseffen dat de toekomst ons niet overkomt, maar dat we deze zelf maken. Daarbij zijn problemen pas problemen indien die problemen als problemen worden ervaren!

Cocktail van wetenschap, humor, inspiratie, verrassing en interactie
Mijn voorstellingen zijn cabaretesk van aard, want humor kruist gebaande paden en dat leidt tot nieuwe inzichten. Naar believen komen aan bod; big data, Internet of Things, 5G en 6G, 4D printing en kunstmatige intelligentie, quantum computing, kernfusie, data science, superintelligentie, de hyperloop en nog veel meer zeer interessante technologieën. Hier en daar worden wat filterbubbels gekoppeld aan confirmation bias, tunnelvisies, ‘het leven in het moment zienswijzen’ en de ‘voorspellingsformule van Wouters’ op de technologieën losgelaten. Het zo ontstane ‘Tech Cabaret’ wordt geserveerd in een cocktail van wetenschap, humor, inspiratie, verrassing en interactie en is uniek in haar soort. Als toetje is deze voorstelling af te ronden met een hilarische quiz. Verrassing alom en nieuwe inzichten gegarandeerd!

Ga direct door naar klanten, recensies of de contactpagina