Currently browsing tag

BMW

Hackritje oude stijl

Een gangbare term voor de auto van de toekomst is I-pad op wielen. Daar is wel wat voor te zeggen, want de …

Gebroken pols

De geschiedenis van de auto is één lange evolutie van het automatiseren van bestuurderstaken. Die 125 jarige evolutie heeft ertoe geleid dat …

Maatstaf

De Boston Consultancy Group (BCG) heeft 1500 R&D – leidinggevenden van bedrijven die meer dan 100 miljoen dollar omzet draaien, gevraagd welke …