Milieuwetgeving

Manhatten cars

(2014-11) In 1898 werd de eerste internationale stadsplanning conferentie gehouden in New York. Hoofdthema was de overlast van paardenmest in grote steden. In Londen daalden de waarde van huizen langs drukke routes vanwege stofwolken van opgedroogde paardenmest. In 1894 voorspelde de New York Times dat steden ontoegankelijk dreigden te worden door de toename van paardenmest. Een andere bron melde dat paardenmest in Manhattan tot de derde verdieping van kantoorgebouwen zou reiken in 1930.

rokende racewagen La France Automobile, 16-05-1903De komst van de auto heeft deze ellende weten te voorkomen. Echter werd in 1907 tijdens het internationale hygiënecongres in Berlijn officieel vastgesteld dat uitlaatgassen een reëel gevaar voor de volksgezondheid vormden. Pas in 1961 bepaalde de Utrechtse chemicus Dr. Arie Jan Haagen-Smit, in dienst van het Californische Instituut voor Technologie, dat auto’s uitgerust moesten worden met terugvoer van carterdampen naar de cilinders. Eerder concludeerde hij dat auto’s voor zeventig procent verantwoordelijk waren voor smog in steden. In 1968 werd Haagen-Smit door Ronald Reagan aangesteld als voorzitter van de California Air Resources Board en werd hij verantwoordelijk voor de strenge milieu-eisen in de VS in de jaren zeventig. Mede door de oliecrisis werd ook het brandstofverbruik aangepakt dat in 1974 nog gemiddeld op 1 op 5,7 lag. De verhouding tussen een laag brandstofverbruik en strenge emissie-eisen lag op gespannen voet, zoals dat nog immer het geval is.

NEDC
NEDC testIn de EU ligt de NEDC (New European Driving Cycle) al een tijd onder vuur omdat het brandstofverbruik dat uit de tests ontstaat niet overeenkomt met de praktijk. Deels komt dat door ‘cycle-beating’; te hoge druk in de banden, afplakken van raamlijsten, geen rechter-buitenspiegel, speciale chauffeurs of robots die precies de marge van 2 km/u gebruiken om langzamer te rijden, afschakeling dynamo etc. In 2017 wordt de WLTC (Worldwide Harmonized Light Duty Driving Test Cycle) de standaard om verbruik en emissies te bepalen. De WLTC geeft meer reële waarden; de auto staat maar 13% ipv 25% van de test stil en de gemiddelde snelheid tijdens de gehele test stijgt van 34 naar 46 km/u. Het gevolg is dat de officiële brandstofbesparing van een start-stop systeem daalt, een lage luchtweerstand relatief meer oplevert dan een laag gewicht en downsizing minder aantrekkelijk wordt. Tevens moeten uitonderhandelde emissiewaarden voor 2020 en 2021 opnieuw bekeken worden, omdat het meerverbruik van ‘WLTC’ t.o.v. ‘NEDC’ zo’n 11% bedraagt. De ‘95 gram CO2-wetgeving’ zou dan wellicht naar 105 gram getild moeten worden.
De onderhandelingen tussen politiek en industrie zijn al gestart.

Bronnen:
foto 1: ski-epic.com
foto 2: NCAD
foto 3: carmag.co.za