Megatrends

Tesla-Fremont-factory-1940x1258

(2014-11) Regelmatig lezen en horen we dat een aantal megatrends de wereld voorgoed zal veranderen; de stedelijke bevolking neemt toe en het autobezit onder generatie Y neemt af. Door langer studeren gekoppeld aan de economische crisis is het voor veel jongeren te duur om een auto te bezitten. In Amsterdam kan een parkeerplaats onder een appartementencomplex tot wel € 100.000,= kosten. Bezit is dan alleen nog weggelegd voor de elite. In Parijs en Londen kunnen deze bedragen nog een factor 2 tot 3 hoger liggen. De markt voor deelauto’s ontstaat door de ontoegankelijkheid van autobezit, gekoppeld aan ontwikkelingen op ICT-gebied. Onder 65-plussers neemt het autobezit toe. Wellicht omdat 65-plussers steeds kwieker en ondernemender worden of louter omdat zij wel de financiële middelen hebben om parkeerplaatsen te kopen in de centra van steden?

NSU versus Tesla
Naast bezit versus delen is het verduurzamen van het wagenpark een andere ‘megatrend’. Alles wat Tesla doet wordt onder een vergrootglas gelegd. Dat is vanuit marketing-oogpunt gunstig, maar aan de andere kant worden problemen ook ernstig vergroot, zoals bij ongelukken en vervolgens branden die in feite weinig met de kwaliteit van de auto te maken hebben. De casus van Tesla lijkt enorm veel op de casus van de NSU Wankelmotor. NSU brak net zo radicaal met de gangbare opvattingen in de auto-industrie als dat Tesla nu doet. Tegelijkertijd waren de omstandigheden vrijwel identiek.

NSU ro80

Er waren begin jaren zeventig grote zorgen over het milieu-effect van de auto en tevens werd een rampscenario voorspeld vanwege groei van het mondiale autopark, gecombineerd met de eindigheid van grondstoffen. T.o.v. Tesla had NSU het voordeel dat de bestaande energie-infrastructuur niet aangepast hoefde te worden. Echter miste NSU de rugwind van stimulerende overheden. Het lijkt erop dat Tesla de casus van NSU goed bestudeerd heeft. De motor van de NSU moest frequent vervangen worden, voornamelijk omdat de eigenaren de motoren opjoegen tot 11000 toeren per minuut. Het vervangen van de motor werd door NSU gratis uitgevoerd, zelfs als de schuld volledig bij de bestuurder lag. Door deze problemen keerde de koper zich af van de Wankelmotor. Bij Tesla pakt men dit veel beter aan; als er een discussie ontstaat over de kwaliteit en levensduur van het accupakket, reageert zij meteen met het verlengen van de garantietermijn of een terugkoop garantie.

Nixon
De Wankelmotoren-lobby werd onder aanvoering van Mazda voortgezet in Amerika, maar zij  verloor het milieudebat. In 1976 zouden veel strengere emissie-eisen in de Verenigde Staten van kracht worden. Voor de Amerikaanse autobouwers vormde vooral de NOx-emissie eis een groot probleem. De Wankelmotor kon daaraan voldoen omdat de verbrandingstemperatuur door de lange verbrandingsweg laag is en daarmee ook de NOx uitstoot. Door die NOx-eis experimenteerde General Motors met de Wankelmotor. Zij voorspelde in 1973 een productie van 100.000 Chevrolet Vega’s met Wankelmotor voor 1974, maar wist tegelijkertijd te melden dat als zij over moest gaan op grootschalige productie van de Wankelmotor er voor 2,5 miljard Dollar aan machines afgeschreven moest worden, zijnde 75% van het totaal. Henry Ford bracht het eenvoudiger; door de NOx-eis zou hij 200.000 mensen op straat moeten zetten. Uiteindelijk werd de NOX-eis uitgesteld tot 1994. Daardoor kregen de Amerikaanse autofabrikanten ruim de tijd om hun motoren te verbeteren.

Richard Nixon Inauguration 1969

Bronnen
foto 1: forbes.com
foto 2: NCAD
foto 3: nydailynews.com

Comments are closed.