Fijnstof

gpf

(2014-12) De druk op CO2 uitstoot van voertuigen zorgt ervoor dat motoren steeds efficiënter worden. Downsizing en directe inspuiting van benzinemotoren (GDI, Gasoline Direct Injection) is een trend. In een test van de TÜV met de Ford Ecoboost 1.0, Hyundai I40, en een Renault Megane blijkt dat GDI-motoren 10-40 maal zoveel deeltjesmassa (PM) en meer dan 1000 maal het aantal deeltjes (PN) uitstoten vergeleken met dieselmotoren met roetfilters.

PM2,5 
Fijnstof met een  diameter van 2,5 micrometer (PM2,5) is een grote veroorzaker van luchtvervuiling. Fijnstof (PM10) bestaat gemiddeld voor 75-80 procent uit antropogene (door de mens veroorzaakte) bestanddelen; voor PM2,5 is dit 85-90 procent. Op zwaar belaste locaties, zoals binnenstedelijke wegen, is het antropogene aandeel in PM10 nog groter dan 80 procent.  Op veel plekken in Europa worden de normen voor fijnstof overschreden, vooral langs drukke wegen door uitstoot van voertuigen.

Gezondheid
Verhoogde concentraties van fijnstof in de lucht worden geassocieerd met nadelige gezondheidseffecten en vormen de belangrijkste oorzaak van de ziektelast in Nederland en Europa, die met milieu te maken heeft. Het bloed neemt fijnstof op, waardoor het schade kan aanrichten aan hart- en longfuncties. Zo wordt één tot twee procent van de spoedopnamen voor long- of hart- en vaataandoeningen in Nederland aan fijnstof toegeschreven. Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks 2300 tot 3500 mensen vroegtijdig overlijden aan alleen al de acute gevolgen van blootstelling aan fijnstof. Daarnaast hebben wetenschappers van de Harvard School of Public Health een verband gevonden tussen luchtvervuiling en autisme in een onderzoek onder 1.767 kinderen. Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan veel luchtvervuiling, is de kans twee keer zo groot dat haar kind autistisch is. Op basis van het thuisadres van de moeder vonden wetenschappers al snel een verband. Vooral in het derde trimester van de zwangerschap heeft luchtvervuiling een belangrijke invloed op de ontwikkeling van autisme.

2017
 gpf filter De oplossing voor het probleem met de GDI-motoren is eenvoudig. Bij de toepassing van filters (GPF, Gasoline Particulate Filter) is de potentiële reductie van het aantal deeltjes een factor 1000 of groter. De ingenieurs van de TÜV wisten daarnaast te vertellen dat de uitlaatgassen zelfs schoner zijn dan de omgevingslucht. Echter schiet de milieuwetgeving hier te kort; de oplossing is goedkoop (een filter kost slechts circa € 50,= tot € 75,=), maar tot 2017 is het volgens de milieuwetgeving niet nodig om filters toe te passen en dan zal het met de druk op de verkoopprijzen ook zeker niet gebeuren.

GDI motoren

bronnen

Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy (EHP)
Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof: Resultaten op hoofdlijnen en beleidsconsequenties (PBL)
Engine Technology International 2014-03 (Ukipme)
Fijn stof nader bekeken: de stand van zaken in het dossier fijn stof (MNP)

Comments are closed.