De Robotauto

(2014-11) Google-carDe autonoom rijdende auto waarbij alle bestuurderstaken zijn geautomatiseerd komt immer dichterbij. Het eindstadium van het automatiseringsproces is de auto zonder bestuurder zoals deze veelal in sciencefiction films te zien was. De autonoom rijdende Google-car heeft al meer dan 800.000 km afgelegd zonder (verwijtbare) ongevallen. Autonoom rijden lijkt daardoor erg dichtbij. Zo dichtbij zelfs dat sommige kinderen van een jaar of elf er vanuit gaan dat ze geen rijbewijs meer hoeven te halen.

Het doel dat Google beoogd met de Google-car is om in één keer over te stappen naar volledig automatisch rijden. De auto voert met intelligente sensoren, radartechnologie en 3D-camera’s zelf berekeningen uit. De robotauto vereist technologie die erg duur is: het kunnen waarnemen van de omgeving vergt een combinatie van camera’s, radarsystemen, een laser range finder (laser afstandsmeter) en gps, met als belangrijke aanvulling daarop de nauwkeurige digitale kaarten die het bedrijf zelf ontwikkelt met zijn camera-auto’s. Verder zijn er krachtige processors en verfijnde programma’s nodig om die gegevens feilloos tot stuurinformatie te bewerken. De Google-car heeft geen communicatie tussen voertuigen en infrastructuur nodig.

Data
De data en dataverwerking zullen naar verwachting een centrale rol spelen in het verdienmodel dat Google rondom de zelfsturende auto zal ontwikkelen. Bijvoorbeeld een aanbieding voor een energiedrankje als de bestuurder 100 kilometer heeft afgelegd. De discussie over het eigendom van data is in de Verenigde Staten aangewakkerd; bestuurders maken zich via het initiatief Your Car, Your Data sterk om meer controle te krijgen over de gegevens die ze genereren met hun auto’s. De data die verzameld worden over het gebruik van het voertuig kunnen betrekking hebben op o.a.: locatie, rijsnelheid, rem- en acceleratietijd, activering van veiligheidssystemen, status van motor en onderdelen, gordelgebruik, telefoon- en radiogebruik, en het aantal mensen in de auto. In Nederland ontstond er in 2011 veel ophef over het doorverkopen van geanonimiseerde data over rijsnelheden door TomTom. De gegevens werden verkocht aan de politie, die ze gebruikte om de plaatsing van flitspalen op af te stemmen.

Integratie
In Nederland en Europa wordt veel meer de integratie van intelligentie in auto’s en intelligente infrastructuur via netwerktechnologie nagestreefd; de “coöperatieve auto” leunt op een communicatienetwerk in tegenstelling tot de zelfstandige robotauto, die op een zelfstandig detectiesysteem is gebaseerd. Daardoor wordt afstand genomen van de Google filosofie om de infrastructuur zo ‘dom’ mogelijk te houden en alle intelligentie in auto’s te stoppen: slimme auto’s op domme wegen. Het grote voordeel van de coöperatieve aanpak is dat auto’s veel dichter (in treintjes) achter elkaar kunnen rijden en daardoor een betere wegbenutting ontstaat. Vanuit de wegkant wordt reeds een efficiënte verkeersstroom bewerkstelling via lussen in de weg, informatie op matrixborden, dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) en andere informatiekanalen. Integratie ligt daardoor voor de hand.

Uitdagingen
De uitdagingen die er zijn, liggen op juridisch vlak (aansprakelijkheid), fiscaal vlak (fiscale verrekening van de kosten en opbrengsten van de zelfsturende auto) en het feit dat “nomadic devices” zoals smartphones en navigatiesystemen een snellere productcylus kennen dan wegkantsystemen.

Zie ook het rapport Tem de Robotauto