De olie raakt toch op!

iraqi oil-2

(2015-04)
Momenteel is de wereld verzeild geraakt in een periode van heftige en onverwachte veranderingen in de economie, de politiek en de energie-industrie. De veranderingen zijn zo fundamenteel dat er sprake is van een revolutie in de economische wereldorde. Het revolutionaire element is het verlies van de controle, die de westerse wereld uitoefende op de produktie en de prijs van olie. De vraag is of de westerse wereld de controle over het systeem van de olievoorziening weet te herwinnen. En stel dat dat niet gebeurt, zal de westerse economie dan overeind blijven?

In de olie-industrie speelt de politiek een grote rol. De winsten die bij het olie-produktieproces kunnen worden verkregen, zijn groot en olie is van vitaal belang voor de economie van de geïndustrialiseerde landen. De geschiedenis van de olie is nauw verweven met de politieke en economische overheersing van de grote mogendheden en met de nationale onafhankelijkheidsbeweging. De grote mogendheden proberen in de produktielanden, regimes in het zadel te krijgen en te houden die hen gunstig gezind zijn en waarna ze, als beloning voor hun meegaandheid, financiële steun verlenen en wapens leveren.

Green-Hornet-1965-Chrysler-Imperial Een belangrijke bedreiging is de beveiliging van de olievoorziening in een situatie waarin West-Europa afhankelijk is van een steeds toenemende hoeveelheid olie om de levensstandaard van de bewoners te handhaven. De wereldvoorraden aan olie en aardgas zijn niet onuitputtelijk. Als rekening wordt gehouden met de te verwachten consumptieve groei van zeven procent per jaar en een winningscoëfficiënt van 80% zal over vijftien jaar twee maal zoveel olie verbruikt worden als momenteel. Natuurlijk kan de hoop bestaan dat nieuwe vondsten de situatie zullen verbeteren, maar deze nieuwe vondsten zullen in zeer afgelegen gebieden, in zee of op zeer grote diepte worden gedaan, dus tegen zeer hoge kosten.

Bovenstaande teksten komen uit het boek van Jean Marie Chevalier: Le nouvel enjeu pétrolier, (Nederlandse vertaling: de olie raakt toch op). Het is een erg interessant boek. Wel vervelend is dat dit boek uit 1973 blijkt te zijn, dus ondanks mijn inspanningen, heb ik geen actuele kennis opgedaan.

O ja; ook staat er nog: Vóór het jaar 2000 zal de olie op zijn, of er moeten in de komende jaren vondsten gedaan worden die het Midden-Oosten vele malen overtreffen, hetgeen niet erg waarschijnlijk is, of er moet een halt worden toegeroepen aan de toename van het gebruik.

Chevalier

Bron: archief NCAD

Foto 1: https://mexicoinstitute.wordpress.com
Foto 2: http://moparblog.com
Foto 3: NCAD