Bonnenquotum

dash

(2015-02) Al vanaf het begin van het automobilisme was er regelgeving op het gebied van de maximaal toegestane snelheid. Op verschillende plaatsen werd ook streng gehandhaafd. Zo schreef het tijdschrift the Autocar in 1902 dat in Yorkshire verschillende politievallen waren gezet. In sommige gevallen werden auto’s staande gehouden ongeacht de snelheid die gereden werd. De politieagenten beschikten dan ook over fietsen en stopwatches. Zij opereerden soms in uniform en soms undercover in normale kledij. Tijdens de controles hield de politie zich schuil achter bosjes of zat in verlaten huizen en kwam ineens tevoorschijn indien er iemand staande gehouden moest worden. Het overtreden van de snelheid werd serieus aangepakt.

Cooke Cooke
Zo mocht de heer T. Cooke een tijdje brommen omdat hij weigerde de boete van 10 pond voor een snelheidsovertreding te betalen. Zijn verweer was dat op de plek waar hij te hard reed geen overig verkeer was en hij dus niemand in gevaar had gebracht en de boete als zodanig onzinnig vond. De weerstand tegen de snelheidscontroles nam zover toe dat autocoureur Charles Jarrott een fiets-patrol organiseerde om automobilisten op tijd te waarschuwen dat zij een snelheidscontrole naderden. Omdat er op verschillende plaatsen in Engeland streng werd gecontroleerd op snelheid nam de vraag naar snelheidsmeters toe. Veel auto’s waren standaard daarmee niet uitgerust en in Engeland was de verhouding tussen boetes voor snelheidsovertredingen en het aantal auto’s hoger dan waar ook elders in de wereld.

Boetes
In Amerika ontstonden in diverse steden “kruistochten” tegen roekeloos rijden. Daarbij werd uitgegaan van het feit dat vijf procent van de automobilisten als roekeloos bestempeld kon worden. Dit probleem werd niet alleen door justitie erkend, maar ook door de autoclubs omdat juist deze “probleemrijders” ervoor zorgden dat de wet voor iedereen verscherpt werd. De automobielclub in Pittsburgh loofde dan ook 250 dollar uit aan ieder die een overtreder aangaf. Daarnaast gaf de plaatselijke politiechef aan dat politieagenten die onvoldoende arrestaties verrichtten tijdelijk ontheven konden worden van hun functie en indien een agent onvoldoende boetes uitdeelde volgde er al gauw ontslag.

Paddy Wagon 1925

Bronnen archief NCAD

Richardson, K. (1977). The British Motor Industry 1896-1939. The Macmillan Press LTD: London
The Autocar, 11-10-1902
The Autocar, 15-08-1903
The Autocar, 25-10-1905
The Horseless Age, 26-10-1904