Currently browsing

January 2019

Transport in de toekomst

(2019-01) Het binnenstedelijk transport is verre van optimaal. Er zijn veel congestieverliezen waar niet veel aan te doen is, behalve het bouwen van meer infrastructuur. Het laatste is niet gewenst omdat problemen zoals luchtvervuiling, lawaainiveau en gevoelsmatige verkeersonveiligheid verder toenemen. De straten van onze binnensteden zijn te smal om grote stromen …

Mercedes vs. Kodak

(2019-01) Indien de Duitse Automobielindustrie morgen volledig over zou gaan op louter de fabricage van vol-elektrische auto’s, dan zou dat leiden tot …