Currently browsing

January 2019

Transport in de toekomst

(2019-01) Het binnenstedelijk transport is verre van optimaal. Er zijn veel congestieverliezen waar niet veel aan te doen is, behalve het bouwen van meer infrastructuur. Het laatste is niet gewenst omdat¬† problemen zoals luchtvervuiling, lawaainiveau en gevoelsmatige verkeersonveiligheid verder toenemen. De straten van onze binnensteden zijn te smal om grote …

Mercedes vs. Kodak

(2019-01) Indien de Duitse Automobiel-industrie morgen volledig over zou gaan op louter de fabricage van vol-elektrische auto’s, dan zou dat leiden tot …